2 op 2 relatietherapie


Bij twee op twee begeleiding is sprake van een man en een vrouw die een stel (meestal ook man en vrouw) begeleiden. De waarde hiervan is dat in de therapie systemisch zowel de vrouwenlijn als de mannenlijn vertegenwoordigd zijn. Het mannelijke zowel als het vrouwelijke perspectief is in balans.

 

Daarbij is een extra begeleider in relatietherapie van veel toegevoegde waarde omdat er vaak veel gebeurt.  Zowel Patricia als Ivo zijn diepgaand opgeleid en hebben vele thema's in hun leven doorleefd. Beiden hebben meerdere relaties gehad en zijn zichzelf daarin op vele manieren tegen gekomen. Zij zijn zich zeer bewust van wat er speelt binnen relaties en brengen hun eigen ervaring en voorbeelden in in de begeleiding. Zij stellen zich hierin kwetsbaar op.

 

Er is ruimte voor verdriet en boosheid, voor wantrouwen,  onveiligheid, etc. Dat leidt tot een diepere verbinding, rust, veiligheid, blijdschap en liefde in de relatie. Vaak al na één of enkele sessies.

Patricia is alleen beschikbaar voor de twee op twee sessies. Ivo richt zich op álle relatietherapie sessies.

2op2 relatietherapie

Hoe meer jij 'jij' kunt zijn

   Hoe meer jij 'wij' kunt zijn