Disclaimer
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van producten en diensten afgenomen via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Zie onze algemene voorwaarden.

 

InRelatieZijn handelt onder de naam Zijnswerk met KvK-nummer 58970118, hierna ‘ZW/IRZ’. Welkom op www.inrelatiezijn.nl. Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. ZW/IRZ kan deze website aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door ZW/IRZ met zorg samengesteld maar er kunnen fouten ingeslopen zijn. Informatie en ons aanbod kan fouten omvatten of achterhaald zijn. We kunnen er helaas niet geheel voor instaan dat de website altijd juist of volledig is.
 

ZW/IRZ is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door ZW/IRZ verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ZW/IRZ wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Mocht het zo zijn dat ZW/IRZ per ongeluk uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, dan spijt dat ons. Laat het ons dan svp weten via ipvandenheuvel@gmail.com. Artikelen, afbeeldingen of teksten die het auteursrecht schenden, zullen wij verwijderen, zonder dat ZW/IRZ verplicht is tot enige schadevergoeding.
 

Als u een klacht heeft over ons, onze werkwijze of over de inhoud van deze website, dan horen we dat graag. Mail in dat geval naar ipvandenheuvel@gmail.com uw naam en telefoonnummer met een korte omschrijving van uw klacht, dan nemen wij contact met u op.