Als begeleiders willen wij er uiteraard zo goed mogelijk voor u (en uw partner) zijn. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat, een misverstand of dat er ontevredenheid ontstaat over de manier waarop wij ons werk uitvoeren. In dat geval is het belangrijk dat u ons dat laat weten. Voor het geval dat we er samen niet uitkomen zijn wij via NIBIG aangesloten bij een geschillen instantie. Hieronder meer daarover.

WKKGZ / NIBIG

Informatieverstrekking Wkkgz voor particuliere cliënten 2018:
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Zijnswerk voldoet aan deze eisen. (InRelatieZijn (IRZ) handelt onder de naam Zijnswerk.
Hieronder leg ik kort uit wat dit betekent.

 

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als particuliere cliënt van Zijnswerk/IRZ een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij Zijnswerk is aangesloten.
 

Met ingang van 26 april 2018 is Zijnswerk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u op de website van het NIBIG.
 

Contact
Wanneer u een klacht heeft en u komt er met Zijnswerk/IRZ niet uit dan kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

Hartelijke groet,
Ivo van den Heuvel