Alles is relatie

De relatie die ik heb met mijzelf heeft één op één effect op de relatie die ik heb met Patricia, mijn vrouw. Als ik boos ben op haar en ik onderdruk mijn boosheid dan heeft dat een negatief effect op de relatie met haar en met mijzelf. Ik doe mezelf dan tekort en iets in mij zal haar daarvoor verantwoordelijk willen stellen. Als ik mijn boosheid uitleef naar haar, dan doe ik haar tekort en indirect daardoor ook mijzelf. Als ik mijn boosheid in beheer neem, zelf mijn verantwoordelijkheid neem voor mijn boosheid, dan heeft dat vooral positieve effecten voor de relatie die ik heb met mijzelf en die ik heb met Patricia. Mijzelf in beheer nemen is de belangrijkste pijler geworden onder het werk dat ik doe. Onder mijn hele leven zelfs! Het heeft effect op alles wat ik doe, want ik heb mezelf altijd bij me.


Als het Corona virus één ding duidelijk heeft gemaakt dan is het wel dat alles met elkaar verbonden is. Alles staat in relatie tot alles. Alles heeft een relatie met de rest. Een stukje plastic hier op straat waait in de rivier, komt aan de andere kant van de wereld terecht in de plastic soep in de oceaan. Vissen sterven daar door iets wat hier op straat valt, helaas. Maar dat geldt dan natuurlijk ook voor positieve gebeurtenissen. Daarom is het zo belangrijk dat we bewust worden van dit principe. Het principe dat alles eigenlijk één is. Jij bent één van de druppels die de oceaan vormt en daardoor bén je de oceaan, net als ik. Alles wat je doet, voelt en denkt heeft een effect. Zelfs alles wat je niet doet, niet voelt en niet denkt heeft een effect. Ook als je niet communiceert, communiceer je iets. Dus hoe ga je om met je omgeving, met je partner en je collega's? Maar vooral: Hoe ga je om met jezelf? De grootste invloed is de invloed die je hebt op jezelf. Verras jezelf en pák die invloed! Ik wens je alle goeds!